Daxil ol

İnformasiyanın Məxfiliyi

İnformasiyanın məxfiliyi sizin Yoxla.az saytından istifadə etdiyniz zaman Yoxla.az tərəfindən əldə oluna bilən məlumatların qorunmasıdır.

Şəxsi informasiyanın əldə edilməsi və ondan istifadə

Şəxsi informasiya sizin yeni istifadəçi kimi qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman əldə edilir. Qeydiyyat zamanı Facebook və ya Twitter hesabınızdan sizin adınız və poçt ünvanınız öyrənilir. Həmçinin sizin brauzerinizdən avtomatik olaraq IP ünvanı və cookie yadda saxlanılır. Yoxla.az bu informasiyanı xidməti təkminləşdirmək məqsədi ilə edir.

Şəxsi informasiyanın istifadəsi və açılması

Yoxla.az istifadəçilərin şəxsi informasiyasını heç kimə satmır və açıqlamır.
Aşağıdakı istisna hallarda Yoxla.az istifadəçinin şəxsi məlumatını üçüncü tərəfə təqdim edə bilər:

  1. İstifadəçinin öz istəyi əsasında;
  2. Bunu Azərbaycan və ya beynəlxalq qanunvericilik tələb edirsə və/və ya müvafiq dövlət orqanlarının əsası varsa;

Təhlükəsİzlİk

İstifadəçinin şəxsi informasiyasına və onun şəxsi qurmalarına giriş OAuth (Facebook, Twitter, və s.) mexanizmi ilə qorunur.

İnformasiyanın Məxfiliyi haqqında razılaşmada dəyişikliklər

Yoxla.az İnformasiyanın Məxfiliyi Razılaşmasına əlavə və dəyişikliklər etmək haqqına sahibdir. Əsaslı dəyişikliklər olduğu zaman Yoxla.az sizi bu barədə məlumatlandıracaq.

Təkliflər